Historie SDH

Historie SDH Měrkovice od založení sboru v roce 1949

Před založením SDH několik občanů Měrkovic pracovalo v hasičském sboru v Kozlovicích. První ustavující schůze se konala 28. července 1949 v pohostinství pana Harabiše pod Kazničovem. Schůze se zůčastnilo 31 občanů a zástupci hasičské jednoty z Frenštátu pod Radhoštěm, tehdejšího okresního města. Byl ustaven 10 členný přípravný výbor. Prvním starostou byl zvolen bratr Hynek Janotka. Místostarostou byl zvolen Antonín Vyvial, velitel byl Stanislav Krpec, zástupce velitele Josef Šenk, jednatel Zdeněk Prašivka, pokladním Alois Žák, vzdělavatel Rudolf Žáček. Zbrojmistr Josef Červenka, vedoucí žen Jiřina Vyvialová, samostatný správce František Závodný. Na ustavující schůzi byl dohodnut termín konání slavnosti založení hasičského sboru v Měrkovicích.  Slavnost se konala 31. srpna 1949 v hostinci pana Harabiše pod Kazničovem. Bufet a občerstvení při této slavnosti byl složen z dobrovolných sbírek od občanů. Po slavnosti založení sboru se začíná rozbíhat činnost. Jsou zakoupeny stejnokroje. Sbor se začíná vybavovat technikou, plánuje se stavba skladiště hasičské techniky. V roce 1951 byla postavena hasičská siréna na dřevěné konstrukci. V roce 1953 byla zahájena stavba skladiště hasičské techniky zároveň se stavbou Národního výboru v Měrkovicích, Přístavba hasičské zbrojnice v dnešní podobě byla provedena v roce 1965. V roce 1953 byla zakoupena stříkačka PS8, která sloužila až do roku 1988. Po tomto datu sbor obdržel stříkačku PS 12. V roce 1959 byl přidělen sboru první hasičský vůz Opel. Za ním následovaly vozidla Tatra 128. Mercedes Benz, Praga RN, AERO150 a Aro. Od roku 2008 vlastní sbor Avii Furgon. O tom, že tato vozidla byla obvykle na dojetí se snad není třeba zmiňovat, ale díky našim strojníku se je podařilo udržet v provozu alespoň několik let. V roce 1957 byly postavené hasičské nádrže na Zatkách, Na cestách pod bývalým obchodem. Třetí nádrž byla plánovaná na podlesí. K této stavbě bohužel nedošlo. Nádrž na cestách je v dnešní době pro malý přítok vody a špatný přístup nepoužitelná. Díky postavení hydrantu v této části obce dnes i zbytečná. V preventivní činnosti sboru byly prováděny prohlídky komínu, žňové hlídky a školení občanů s promítáním dia filmů.  Rovněž byly našimi členy prováděny přednášky pro žáky místní školy. Z větších zásahu u požáru je třeba vzpomenout požár Kazničova v roce 1965. Pomoc členů při povodní v roce 1966. Dalším větším zásahem byl požár kravína ve Sklenově v roce 1988. Hasičské družstvo Měrkovic se zúčastňovalo okrskových i pohárových soutěží. Do roku 1967 bylo v Měrkovicích i družstvo žen. Práce s mládeží byla ukončena v roce 1977. Protože hasiči organizují kromě cvičení a prevence kulturu v obci pořádaly se výlety, čaje o páté, krmašové zábavy hasičské bály, štěpánské zábavy, stavění a kácení máje a další kulturní akce. Každoročně až do zbourání pekárny v Kozlovicích se při výletě pekly koláče. V roce 1962 bylo zřízeno výletiště poblíž hostince pana Harabiše. V dnešní době se kulturní činnost zúžila na pořádání hasičského bálu, turnaje Mini Cup a dětských dnů. Ve funkci starosty pracovali v našem sboru bratr Hynek Janotka, Alois Holub, Jaroslav Škovran, Petr Holub, Jan Pustějovský, Stanislav Žabenský, Vladimír Holub, Lukáš Vašenda a v roce 2011 byl do funkce zvolen Radek Zdražil. Funkci velitele sboru zastávali Stanislav Krpec, Josef červenka, Josef Krpec, Jan Holub, Jiří Vítovec, Vladimír Němec a Jiří Žák funkci zastává dodnes. Funkce vedoucího mládeže zastávali v našem sboru Oldřich Žák, Stanislav Krpec, Josef Krpec, Stanislav Žabenský. Toto byl krátký přehled činnosti hasičů v Měrkovicích. Ne vždy byla činnost organizace dobrá, došlo k několika krizím, kdy byl problém zvolit výbor organizace, ale vždy se díky několika nadšencům podařilo činnost organizace udržet. Doufáme, že to takto bude i v budoucích letech.