Lampionový průvod Měrkovicemi

21 listopadu, 2018 at 11:58 am

Den boje za svobodu a demokracii – 17. listopad 1939 a 1989

Tyto dny jsme oslavili tradičním lampionovým průvodem, pořádaným hasiči z Měrkovic.

Sešli jsme se v podvečer u zvoničky a kapličky v Měrkovicích, u které byla celá akce zahájena. Akce se zúčastnilo tradičně hodně dětí, za což jsme rádi. Především dětem je potřeba vštěpovat touhu po svobodě a její podstatu.

Nejprve jsme se pokusili tradičně vytvořit srdce z hořících svíček, jakožto symbolu svobody a demokracie, ale silný severovýchodní vítr nám to překazil.

Po pietní vzpomínce jsme zazpívali českou národní hymnu a shlédli jsme krásný ohňostroj. Zažehli jsme svíčky v lampionech a odebrali jsme se průvodem přes celé Měrkovice až do Dvora do hospody U Felčara.

Tam jsme poseděli, děcka si pohrála a hospodu jsme vyjedli.

Hasičům i paní hospodské za organizaci této akce děkuji.