Kulečníkový turnaj

18 prosince, 2018 at 2:41 pm

Rozsvícení vánočního stromu s punčem

17 prosince, 2018 at 7:14 am

Hasiči z Měrkovic zvou všechny ty, kteří se ještě nestihli v předvánočním shonu zastavit a nasát ducha Vánoc, na tzv. poslední chvíli, tedy na poslední rozsvícení vánočního stromu před hasičskou zbrojnici v Měrkovicích. Kde jako obvykle za zpěvu koled rozsvítíme vánoční strom a společně vyzdobíme vánoční strom uvnitř hasičské zbrojnice donesenými ozdobami, kterých máte již nepoužívaných jistě dost. Za to si zasloužíte zcela zdarma a v jakémkoli množství punč, dle měrkovské receptury.

Adventní věnec – historie

4 prosince, 2018 at 7:40 am

Nedělí 2. 12. započal Advent a k němu nerozlučně patří věnec

Ale víte o něm něco více, než jen to, že na něm hoří každou neděli o jednu svíci více?

Strojení adventního věnce patří k relativně mladým, zato velmi oblíbeným vánočním zvykům. Kořeny tradice sahají do první poloviny 19. století. V Rakousku a Německu jsou adventní věnce prvními posly blížících se vánočních svátků. Nejstarší písemně doložená zpráva o adventním věnci pochází z roku 1838 z bohatého přístavního města Hamburku. Teolog Johann Heinrich Wichern tehdy nade dveře sirotčince, který spravoval, pověsil na počátku adventu velký věnec vyřezávaný ze dřeva. Každý den na něj upevnil jednu zapálenou svíci. Pod věnce stála pokladnička, do které mohli zbožní věřící házet vánoční milodary pro opuštěné a osiřelé děti. Ze severního Německa se zvyk rozšířil do dalších krajů především zásluhou evangelického hnutí mládeže. Mezi dvěma světovými válkami pronikl za hranice německy hovořících zemí. Adventní věnce se vyřezávaly nejen ze dřeva a barvily na zeleno, ale zhotovovaly se také ze zelených větviček jehličnanů. Živé adventní věnce symbolizovali věčný život, který věřícím přislíbil Ježíš Kristus. Kruhový tvar věnce vyjadřoval jednotu společenství lidí a Boha, plamen svíček připomínal Krista jako světlo ozařující plamenem lásky každého člověka. Poněvadž adventní čas začíná čtvrtou nedělí před Vánocemi, ustálil se počet svící na adventním věnci na čtyřech. Každou adventní neděli se jedna z nich zapálí.

Dnes se adventní věnce objevují i v českých domácnostech. Vyrábějí se z chvojí, šišek a jeřabinových proutků.

Zdrojem pro tento článek byla kniha Malá encyklopedie Vánoc autorky Valburgy Vavřínové

Zabíjačkové hody u „Felčara“

29 listopadu, 2018 at 6:37 pm

Zabíjačkové hody V pohostinství Ve Dvoře

V sobotu a neděli 8. a 9. 12. 2018

Zabíjačkové hody

A co si tam můžete dát? Podívejte se na nabídku specialit.

Mikuláš Ve Dvoře

21 listopadu, 2018 at 2:12 pm

Mikuláš a ledové království

Můžete se těšit Ve Dvoře 7. 12. od 17.00

 

Víkendové plackové hody

21 listopadu, 2018 at 2:10 pm

Máte rádi placky?

Pak se na vás těší v pohostinství Ve Dvoře, kde si je můžete užít v průběhu víkendu.

Lampionový průvod Měrkovicemi

21 listopadu, 2018 at 11:58 am

Den boje za svobodu a demokracii – 17. listopad 1939 a 1989

Tyto dny jsme oslavili tradičním lampionovým průvodem, pořádaným hasiči z Měrkovic.

Sešli jsme se v podvečer u zvoničky a kapličky v Měrkovicích, u které byla celá akce zahájena. Akce se zúčastnilo tradičně hodně dětí, za což jsme rádi. Především dětem je potřeba vštěpovat touhu po svobodě a její podstatu.

Nejprve jsme se pokusili tradičně vytvořit srdce z hořících svíček, jakožto symbolu svobody a demokracie, ale silný severovýchodní vítr nám to překazil.

Po pietní vzpomínce jsme zazpívali českou národní hymnu a shlédli jsme krásný ohňostroj. Zažehli jsme svíčky v lampionech a odebrali jsme se průvodem přes celé Měrkovice až do Dvora do hospody U Felčara.

Tam jsme poseděli, děcka si pohrála a hospodu jsme vyjedli.

Hasičům i paní hospodské za organizaci této akce děkuji.