SDH Měrkovice

SDH Měrkovice

SDH Měrkovice

69 let v Měrkovicích

 

Členové výkonného výboru ke dni 1.1.2018:

Starosta Bc. Radek Zdražil
Velitel SDH Lukáš Vašenda
Jednatel Ing. Luděk Bednář
Hospodář Jan Harabiš
Členové výboru
Pavel Zeman

Ondřej Eliáš

 

Revizoři hospodaření a účtu jsou : Tomáš Nezhoda, Ing. Edita Golová, Ondřej Holub

 

Sbor má k 1. 1. 2018 37 členů, z toho je 10 žen a 27 mužů.